دستمزد خبرنگاران

  • از «کاغذ اخبار» تا خبرگزاری‌های مدرن امروزی؛

    وقتی که «استثمار فرهنگی» اتفاق می‌افتد، نمی‌توان به بهبود مولفه‌های فرهنگی جامعه امید بست؛ وقتی روزنامه‌نگار که نیروی کار فرهنگی مملکت است، درگیر دغدغه معاش و ترس از بیکاری است، یعنی "نون والقلم و مایسطرون" از یادها رفته است و فرهنگ را در واگن آخرِ قطارِ اولویت‌هامان قرار داده‌ایم.

  • در گفت‌وگوی ایلنا با خبرنگار یورونیوز مطرح شد؛

    ولفگانگ اشپیندلر می‌گوید: اگر شما بخواهید مثلا خبر یا گزارشی درباره تخلف‌های یک فرد شناخته شده و مهم سیاسی یا فردی که از ثروت و سرمایه بسیاری برخوردار است، در اروپا و آمریکا؛ تهیه کنید قطعا به اندازه بزرگ بودن آن خبر و آن فرد به شما و رسانه‌تان فشار مالی و تبلیغاتی وارد می‌شود و لابی‌های قدرت سریعا وارد عمل می‌شوند تا جلوی انتشار خبر شما را بگیرند.