بلیط قطار مشهد

  • گردشگران چه خارجی و چه داخلی عموما از لحاظ سلیقه به دسته‌های مختلفی تقسیم خواهند شد. هر کسی به دنبال یک بخش از یک شهر یا کشور است. برخی فرهنگی، برخی تاریخی، و برخی هم به دنبال اماکن مذهبی هستند. شهرهای ایران هر کدام یکی از این کیفیت‌ها را بیشتر از دیگری دارند اما کمتر منطقه‌ای پیدا می‌شود که جاهای دیدنی مشهد را داشته باشند.