آلن دانکن

  • وزیر اروپا و آمریکای بریتانیا، امروز -دوشنبه- از سمت خود استعفا می‌دهد.

  • وزیر اروپا و آمریکای بریتانیا:

    وزیر اروپا و آمریکای بریتانیا بار دیگر تاکید کرد که بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس به کشوری که احتمال برود در آنجا اعدام شود، فرستاده نخواهد شد.