کد خبر: 614889 A

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای داد:

به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، مقرر کرد کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.

در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که «در صورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»

دیوان عدالت اداری بازگشت به کار صدور رای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر