سرگذشت و پیشینه ساز کمانچه و کمانچه‌کشی؛

ایلنا: ساز کمانچه در دوران صفویه و قاجار مورد توجه قرار گرفته و تعداد کمانچه‌نوازان عصر قاجار بیشتر از آن است که تصور کنیم.…

پربازدیدترین