معاون سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در خصوص آلودگی صنایع در دو مورد به دولت اخطار داده‌ایم،…

پربازدیدترین