یادداشت/ در واکنش به موضوع انتقال آب خزر به استان سمنان

ایلنا: در پی اظهار نظر رئیس دولت درباره لزوم انتقال آب دریای خزر به سمنان؛ موضع گیری‌های رسانه ای ازسوی نمایندگان استان…

پربازدیدترین