رئیس کل دادگستری استان قم:

ایلنا: رئیس کل دادگستری قم با اشاره به ارسال بیش از ۱۰۰۰ نامه به رئیس قوه قضائیه در سفر استانی وی به قم گفت: این میزان نامه…

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>