جلسه پرحاشیه انتخاب شهردار قزوین بعد از دو ماه انتظار برگزار شد.

 

 

 

کد خبر: 1131650