سردترین زمستان افغانستان در ۱۵ سال اخیر باعث شده که برودت هوا در برخی مناطق به ۳۴ درجه زیر صفر کاهش یابد.

 

کد خبر: 1324537