سمانه جعفری

زنان شهر لیورپول مهرماه روی صحنه تئاتر

دختران هنرمند مشهدی درحال تمرین تئاتر زنان شهر لیورپول هستند. این تئاتر از مهرماه سال جاری به روی صحنه می رود.

سمانه جعفری
کد خبر : ۱۳۷۲۹۳۹