کد خبر: 152130 A

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران خبر داد؛

بر این اساس نظارت بر کیفیت اجرا در زمان ساخت و ساز بر عهده مهندس ناظر و کنترل و نظارت عالیه در خصوص کمیت و اجرای صحیح ضوابط نقشه بر عهده شهرداری خواهد بود.

ایلنا: مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه وظایف سازمان های مرتبط با مبحثتخریب و گودبرداری تفکیک و مشخص شده است، گفت: بر این اساس نظارت بر کیفیت اجرا در زمان ساخت و ساز بر عهده مهندس ناظر و کنترل و نظارت عالیه در خصوص کمیت و اجرای صحیح ضوابط نقشه بر عهده شهرداری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، " جواد کریمیان اقبال " با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص گودبرداری ساختمان ها گفت: در این زمینه لایحه ای تهیه شد که در شورای شهر به تصویب رسید و در نهایت توسط شهرداری نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: بر این اساس، لایحه تخریب و گودبرداری نیمه دوم امسال اجرایی شد که در این لایحه مباحثمربوط به وظایف هر یک سازمان های مربوطه مشخص و چک لیستی در این زمینه به صورت سیستمی تهیه شده که باید توسط مهندس طراح سازه، شرکت های ژئوتکنیک تکمیل و بعد از تایید سازمان نظام مهندسی در اختیار مهندس ناظر قرار خواهد گرفت.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به روند تکمیل چک لیست های مرتبط با تخریب و گودبرداری اظهار کرد: این چک لیست ها به صورت اتوماسیونی تهیه شده که به مهندس طراح ارائه می شود و توسط وی تکمیل می شود و در کنار آن شرکت های ذی صلاح ژئوتکنیک نیز این چک لیست ها را تکمیل می کنند تا در نهایت به تایید سازمان نظام مهندسی برسد و بعد آن برای اجرا در اختیار مهندس ناظر و شهرداری قرار خواهد گرفت.

کریمیان اقبال خاطر نشان کرد: در این لایحه وظایف هر یک از سازمان ها مشخص شده و بر اساس این وظایف، چک لیست های مرتبط با بخش های مختلف تکمیل و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به وظایف شهرداری در این زمینه اظهار کرد: بعد از این که این وظایف توسط سازمان نظام مهندسی تایید شد، در اختیار مهندس ناظر قرار می گیرد تا کیفیت را در زمان اجرا نظارت کند و شهرداری نیز نظارت عالیه و کنترل را در زمینه کمیت و اجرای صحیح بر عهده خواهد داشت.

چک ساخت و ساز شورای شهر شهرداری شهرداری تهران کنترل و نظارت لایحه معماری وظایف گودبرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر