کد خبر: 658004 A

معاونت حقوقی ریاست جمهوری دراطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون دولت ایران دو دعوا علیه آمریکا مطرح کرده است.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: با توجه به دعاوی دولت ایران علیه آمریکا از یک سو و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر پرسش هایی برای افکار عمومی و اصحاب رسانه پدیدآمده است. متعاقب این امر، رسانه ها بدنبال دریافت پاسخ این پرسش ها، مصاحبه های کوتاهی به ویژه در حاشیه برخی جلسات دولت از معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کردند. انعکاس برخی نقل قول های ناکامل منتسب به معاون حقوقی رئیس جمهور در تیتر های شعارگونه  که با اصل رعایت اصول حرفه ای و معیارهای این معاونت تطبیق ندارد،  ذکر مواردی را ضروری ساخته است.

برخی دعاوی از سوی افراد حقیقی و حقوقی در دادگاههای ایران علیه دولت آمریکا مطرح و منجر به صدور احکامی شده است. مطابق اطلاعات اجمالی میزان محکومیت دولت آمریکا در احکام صادره از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشته است. در این روند خواهان دعاوی، دولت ایران نبوده است، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده اندکه از سال ۱۳۳۲ تاکنون در اثر اقدامات دولت آمریکا متحمل زیان هایی شده اند. بنابراین ارقام مزبور اصولا به دولت  ایران قابل پرداخت نیستند. و مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از دولت جمهوری اسلامی ایران می باشند.

ازسوی دیگر، دولت ایران نیز دو دعوا علیه آمریکا مطرح کرده است که یکی مربوط به درخواست اجراییه از سوی ذینفعان آمریکایی در خصوص احکام صادره از این کشور و دیگری در خصوص اعمال مجدد تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران است. در این دعاوی ، خواهان دولت ایران است. دعاوی بر مبنای عهد نامه ۱۳۳۴ ایران و آمریکا  ثبت شده اند و در دادگاه دادگستری بین المللی تحت رسیدگی هستند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر