کد خبر: 697375 A

سال هاست که ساکنین «ماناستاش ریج» از زمینی سخن می گویند که چاهی درون آن قرار دارد که ظاهرا انتها ندارد.

به گزارش ایلنا، در مناطق وحشی ایالت واشنگتن، چاهی وجود دارد که به چاه شیطان معروف است. هر چند این پدیده جغرافیایی عجیب سالها و حتی قرنها در این منطقه است اما از سال 1997 خبرنگار روزنامه محلی با انتشار گزارشی عجیب از این چاه، آن را به مردم دنیا شناساند. این چاه در داخل ملکی قدیمی قرار دارد و با نزدیک شدن به آن ترس و دلهره عجیبی مردم را فرا میگیرد.

حیوانات هم به هیچ وجه نزدیک آن نمیشوند. ساکنان این منطقه و صاحب آن در سال 1997 ادعا کردند که این چاه عجیب در منطقه «ماناستاش ریج» انتها ندارد و آنها سالهاست که همه وسیلههای دست دوم و کهنه خود از قبیل یخچال و تلویزیون و حتی لاشه حیوانات را به درون آن میاندازند اما هیچ صدایی از برخورد آن لوازم با کف زمین نشنیدهاند.

 

«میل واترز» مالک این چاه که برایش سوال به وجود آمده بود که چرا چاه پر نمیشود، در تابستان سال 1996 تصمیم گرفت تا عمق چاه را اندازه بگیرد. او که یک ماهی گیر کارکشته بود، یک قلاب ماهی گیری با نخ بسیار بلند داشت. یک روز به دهانه چاه رفت، یک وزنه به سر قلاب آویخت و آن را به داخل چاه هدایت کرد. وقتی نخ هر قرقره تمام میشد، قرقره جدیدی به انتهای آن گره میزد و به کار خود ادامه میداد، اما قرقره ها تمام شد و نخ قلاب به انتهای چاه نرسید. او که هجده قرقره را به هم وصل کرده بود، نتیجه گرفت عمق چاه بیشتر از 24 کیلومتر است! در آن جا بود که او متوجه شد با پدیدهای عجیب و اسرارآمیز رو به رو است.

ساکنان منطقه اعتقاد داشتند که این چاه را فرازمینیها ایجاد کردهاند و راه ارتباطی آنها با زمین است. مصاحبه و گزارش واترز مثل بمب در تمام آمریکا صدا کرد و به سرعت گروهی از سربازان ارتش آمریکا برای بررسی منطقه به ملک او آمدند. کمی بعد این منطقه عجیب در دست ارتش آمریکا قرار گرفت و حتی صاحبش هم حق ورود به آن را نداشت.

روز ۲۸ ژوئن سال ۲۰۱۱ نامهای از واترز به صورت آن لاین منتشر شد که تاکید میکرد تمام حرفهایش درباره چاه شیطان و اتفاقات آن عین حقیقت بوده است، ولی دولت آمریکا دوست نداشت حرفی از آن زده شود. این داستان هنوز هم به صورت رازی سر به مهر باقی مانده است.

چاه۲

منبع: رکنا

تلویزیون دولت آمریکا زمین مصاحبه روزنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر