کد خبر: 667768 A

​کودک ایستاده جلوی منبر احمد شاه قاجار است و دو نفر در طرفین کودک محافظین شاهزاده می باشند.

​کودک ایستاده جلوی منبر احمد شاه قاجار است و دو نفر در طرفین کودک محافظین شاهزاده می باشند. ۱۲۸۰ ش

منبع: عصرخبر

 

عزاداری مجلس شاه احمد قاجار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر