کد خبر: 146746 A

در شماره جدیدی اباختر مطالبی درباره ایرج افشار، ناصر تکمیل همایون، منوچهر ستوده، صادق همایونی، جعفر نیاکی، پرویز اذکایی منتشر شده است.

شماره جدید اباختر منتشر شد
به گزارش ایلنا: اباختر که نزدیک هفده سال منتشر می‌شود بی‌ادعا و بی‌سر و صدا توانسته است که نزدیک ۵۰۰۰ صفحه گفتار به دست اهالیِ قلم بسپارد.

به گزارش ایلنا، نویسندگانی بلند آوازه که نامشان بر بامِ ایران زمین و جهانِ ادب می‌درخشید و خواهد ماند همچون ایرج افشار، ناصر تکمیل همایون، منوچهر ستوده، صادق همایونی، جعفر نیاکی، پرویز اذکایی و… در این نشریه گفتارهای خود را به چاپ رسانده‌اند.
اباختر توزیعی جهانی دارد، از شمارهء ۲۴ دو زبانه شده است.
سردبیر و صاحب امتیاز آن سیروس مهدوی است که با تلاش شبانه روزی و با سرمایه شخصی آنرا نشر داده است.

زبان این نشریه از اعتدال بهره گرفته و بیشتر پارسی گراست. مسایل متنوعی مورد توجه نشریه قرار گرفته است، که از اساطیر، تاریخ، جغرافیای تاریخی، مردم‌شناسی، فرهنگ بومی و حتی مباحثپژوهش دربارهء مد یریت و گردشگری را مورد توجه قرار داده است.
اباختر راهِ نشریاتی همچون سخن، وحید، ارمغان، گوهر نگین و تلاش را در قالب و اندازهء کتابی وزیری پوییده است.
کار بدستانِ اباختر در شمالِ ایران می‌زیند و نام اباختر هم از این روست که ایرانیان ِ قدیم شمال را اباختر، جنوب را نیمروز، شرق را خراسان و غرب را خوروران می‌خواندند.

شماره جدید اباختر منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر