مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی پیام خبر داد:

ایلنا: مدیر عامل فرودگاه بین المللی پیام از آغاز پروازهای مسافری در فرودگاه پیام همزمان با هفته دولت خبرداد.

پربازدیدترین