با آبگیری مجدد تنها تالاب استان صورت گرفت؛

ایلنا: آبگیری مجدد تنها تالاب استان البرز باعث شده این منطقه به زیستگاه 120 گونه پرنده نادر از سراسر دنیا تبدیل شود.

پربازدیدترین