کد خبر: 663340 A

با رأی دیوان عدالت اداری:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندی از یک بخشنامه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را موظف کرد برای واگذاری همه طرح‌های خود، به برگزاری مزایده اقدام کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت دیوان محاسبات از وزارت جهاد کشاورزی، درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۰/۱۶۰۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۹ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را داشته است. بند یک بخشنامه مذکور، الزام به برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگلداری تجویز نموده و سایر طرح ها را از این امر مستثنی نموده و آن را مغایر با احکام ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور و مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ قانون مذکور دانست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با توجه به لزوم برگزاری مزایده در خصوص کلیه معاملات وزارتخانه و موسسات دولتی،بند یک بخشنامه مورد اعتراض که برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگلداری تکلیف نموده و سایر موارد را مستثنی نموده است، مغایر با احکام ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور دانسته و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر