کد خبر: 635524 A

مدیر امور کمیسیون های اتاق تعاون از عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه اشتغال استان خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ رضا وفایی یگانه مدیر امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران، با اعلام این خبر گفت: عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه اشتغال استان موضوع قانون حمایت از توسعه و اشتغال روستایی گام مثبتی جهت حسن اجرای قانون حمایت از توسعه و اشتغال روستایی محسوب می شود.

وی ادامه داد:  بر اساس پیشنهاد اتاق تعاون ایران و موافقت هیات وزیران، اتاق های تعاون استان ها به عضویت  کارگروه اشتغال استان موضوع قانون حمایت از توسعه و اشتغال روستایی درآمده است.

وفایی یگانه ابراز داشت: این مهم می تواند زمینه ساز استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون جهت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور شود.

وی خاطر نشان کرد: ضروری است اتاق های استانها ضمن شناسایی مزیتهای بخش، با مطالعات کارشناسی شده در جلسات کارگروه شرکت کنند.

همچنین در آیین نامه اجرایی قانون جهت ارتباط شرکت ها با بازار نهاده ها و بازار مصرف نهادهایی به نام شرکت پیشرو به عنوان خریدار کالاها و فروشنده نهادها تعریف شده است که اتحادیه‌های تعاونی توزیعی و تامین نیاز می تواند این ماموریت را به نحو مطلوبی به انجام رسانند.

 

اشتغال ایجاد اشتغال ایران کارشناسی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر