کد خبر: 633356 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ ، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦ ، ٣,٧ درصد بوده است

به گزارش ایلنا، بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ ، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦ ، ٣,٧ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١ درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١,٦ و فعالیت‌های گروه خدمات ٦.٨  رشد داشته است.

نام بخش نرخ رشد سال 1396(درصد،سال پایه 1390)
گروه کشاورزی 1
گروه صنعت 1.6
گروه خدمات 6.8
محصول ناخالص داخلی( به قیمت بازار) 3.7
محصول ناخالص داخلی بدون نفت( به قیمت بازار) 4.3
ایران رشد مرکز آمار ایران نفت تولید ناخالص داخلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر