کد خبر: 275050 A

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل ردیف های متفرقه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 94، مبلغ 8 هزار و 550 میلیارد ریال به توسعه زیرساخت ها، تکمیل زیربناهای فنی و محتوای شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا از دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بالغ بر 27 میلیون و 503 هزار میلیون ریال به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های متفرقه برای سال 94 تخصیص داده شده است.

همچنین از این مبلغ 4 میلیون و 500 هزار میلیون ریال برای توسعه زیرساخت های شبکه ملی، 3 میلیون و 150 هزار میلیون ریال برای تکمیل زیربناهای فنی این شبکه و 900 هزار میلیون ریال نیز برای توسعه خدمات محتوایی شبکه ملی اختصاص داده شده است.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، برای توسعه زیرساخت های شبکه های پستی یک میلیون و 800 هزار میلیون ریال بودجه درنظر گرفته شد.

براساس این گزارش، برای فعالیت های تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری و ارتقای فناوری های داخلی و تولیدات ملی 900 هزار میلیون ریال و در راستای اجرای وظایف حاکمیتی در خصوص فناوری اطلاعات یک میلیون و 350 هزار میلیون ریال اختصاص یافت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در راستای خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته 2 میلیون و 800 هزار میلیون ریال بودجه در نظر گرفته و به توسعه زیرساخت ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات 4 میلیون و 500 هزار میلیون ریال در نظر گرفته است.

در همین حال در قالب انجام وظایف حاکمیتی در خصوص امور فرکانسی رادیویی و ایجاد بازار رقابت در این بخش 3 میلیون و 600 هزار میلیون ریال و برای توسعه و تکمیل زیربناهای فنی و مکانی ICT و شبکه ملی اطلاعات 3 میلیون و 150 هزار میلیون ریال اعتبار تعلق گرفته است.

توسعه خدمات کاربردها و محتوای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات با اعتبار 900 هزار میلیون ریال و حفظ نقاط مداری و ماهواره و توان منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استانهای کشور با اعتبار 5 میلیون و 850 هزار میلیون ریال از دیگر طرح های مدنظر وزارت ارتباطات برای سال 94 است.

ارتباطات و فناوری اطلاعات تملک دارایی رقابت سرمایه برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر