کد خبر: 138541 A

به دلیل خشکسالی و محدودیت منابع آبی در اصفهان:

برای اولین بار در سال زراعی ۹۳ - ۹۲ در استان اصفهان در سطح ۸۰ هکتار از مزارع آبی شهرستان فریدونشهر گندم رقم پیشگام کشت شد.

ایلنا: مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر با اشاره به اینکه در سال زارعی جاری ۸۰ هکتار از مزارع این شهرستان با این گندم کشت شد گفت: در این زمینه ۲۰ تن گندم(یارانه‌ای) اصلاح شده رقم پیشگام، در بین کشاورزان توزیع گردید که این رقم برای کشت در شرایط آبیاری محدود و کم آبیاری آخر فصل مناطق سرد مناسب است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علیرضا کریمی، ادامه: با توجه به محدودیت منابع آب در منطقه اکثراً مزارع گندم آبی با مشکل کمبود آب در خرداد ماه و اوایل تیر مواجه می‌باشند و در صورت کشت ارقامی مانند الوند با نیاز آبی بیشتر به علت کمبود آب در اواخر رشد، عملکرد مطلوب حاصل نشده و منجر به افت عملکرد این رقم می‌شود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر ادامه داد: رقم پیشگام رقمی است که در هر دو شرایط آبیاری نرمال و کم آبیاری در آخر فصل محصول بیشتر و مطمئن تری تولید می‌کند.

وی اضافه نمود: طبق نظر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عملکرد دانه این رقم در مزارع آبی مناطق سردسیر کشور حدود ۸ تن و عملکرد آن در شرایط محدود آبیاری حدود ۵ تن در هکتار بوده و در مقایسه با سایر ارقام مورد کشت درمزارع آبی و نیمه آبی(الوند) از عملکرد بیشتری برخوردار بوده است.

کریمی با بیان اینکه این رقم به دلیل مقاومت به خوابیدگی در شرایط سیستم آبیاری بارانی نسبت به ارقام رایج منطقه ارجحیت داشته و به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای مقاوم بوده و نیز ازکیفیت نانوایی بالایی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به خشکسالی و محدودیت منابع آبی این رقم مناسب برای مزارع شهرستان فریدونشهر است.

استان اصفهان اصفهان خشکسالی رشد قهوه یارانه رقم آبی کشاورزان گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر