کد خبر: 683056 A

در دومین سال؛

تعداد کمیسیون‌های شورای شهر کرج از ۵ به ۹ و تعداد اعضای کمیسیون ها از ۷ به ۵ نفر، تغییر پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، در نود و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر کرج و با نظر اعضا، تعداد کمیسیون ها از ۹ به ۵ و تعداد اعضا کمیسیون ها از ۷ به ۵ کاهش یافت.

کمیسیون‌های شورا و اعضای آن در سال دوم به شرح ذیل انتخاب شدند:

کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک: مهدی حاجی قاسمی، احد رسولی، غدیر مهدوی، فرج الله ایلیات و رحیم خستو

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی: اکبر سلیم نژاد، رحیم خستو، محمدحسین خلیلی اردکانی، منصور وحیدی و فریده بزنی

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک: مهدی حاجی قاسمی، اکبر سلیم نژاد، محمدحسین خلیلی اردکانی، فرج الله ایلیات و حسین محمدی.

کمیسیون محیط زیست و سلامت: حسین محمدی، غدیر مهدوی، رحیم خستو، محمد نبیونی و عباس زارع

کمیسیون خدمات شهری و ایمنی: فریده بزنی، اکبر سلیم نژاد، حسین محمدی ، محمد نبیونی و منصور وحیدی

کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت های فرسوده: احد رسولی، مهدی حاجی قاسمی، عباس زارع، رحیم خستو و فرج الله ایلیات

کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت ها: غدیر مهدوی، احد رسولی، محمد نبیونی، منصور وحیدی و سارا دشتگرد

کمیسیون نظارت و تحول اداری: محمد حسین خلیلی اردکانی، حسین محمدی، اکبر سلیم نژاد، فریده بزنی و منصور وحیدی

کمیسیون هنر و  ارتباطات: رحیم خستو، عباس زارع، اکبر سلیم نژاد، فریده بزنی و محمدحسین خلیلی اردکانی

 

شورای کرج کمیسیون شورای کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر