خبرگزاری کار ایران

علی دولیخانی

یازدهمین کورس اسب دوانی جنوب کشور به میزبانی هرمزگان

یازدهمین کورس اسب دوانی جنوب کشور در روستای گزیر شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

کد خبر : ۱۴۵۷۶۱۰