محجوب در مراسم افتتاح خانه کارگر دزفول:

ایلنا: دبیرکل خانه کارگر در آئین افتتاح خانه کارگر دزفول، گفت: خوزستان از تمام استان های ما در زمینه صنعت و کار افضل است،…

پربازدیدترین