کد خبر: 106979 A

در شعبه ۷ تأمین اجتماعی تهران صورت گرفت:

چکیده: «در سالهای ۸۰ تا ۸۵ به دلیل اشتباه بوجود آمده در در زمان مکانیزه شدن سیستمهای فنی اداره، این اشتباه رخ داده است. / اگر تامین اجتماعی ۵ سال سابقه سختی کار این کارگران را باز نگردانند زمینه بازنشستگی آنان فراهم نمی‌شود و این کارگران بر خلاف قانون ناچارند چندین سال دیگر برای تکمیل سوابق خود کار کنند.»

رئیس شورای اسلامی کارگران کارخانه بافندگی پاکان اعلام کرد: ۵ سال از سوابق بیمه ۸۰ کارگر رسمی کارخانه بافندگی پاکان در سیستم تامین اجتماعی شعبه ۷ تهران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور ثبت نشده است.

«رحمان ایزدی» در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: تامین اجتماعی شعبه ۷ تهران، پنج سال سابقه سختی کار ۸۰ کارگر رسمی کارخانه بافندگی پاکان که با سوابق بیش از ۲۰ سال، در انتظار بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور هستند را در سالهای ۸۰ تا ۸۵ به دلیل اشتباه بوجود آمده در در زمان مکانیزه شدن سیستمهای فنی این اداره، انکار می‌کند.
او گفت: در جریان این اشتباه، تامین اجتماعی در لیست بیمه‌ای این تعداد کارگر رسمی در آن سال‌ها، بجای ثبت عنوان شغلی کارگراز عنوان شغلی کارمند استفاده کرده است که این موضوع سوابق سختی کار این کارگران را مختل کرده و امکان بازنشستگی آنان را محدود می‌کند.
او با بیان اینکه در طول سال‌ها فعالیت تولیدی، این واحد هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداشته است، افزود: در سالهای ۸۰ تا ۸۵ کارفرمای این واحد به علت خوش حسابی در پرداخت به موقع بیمه کارگران، به عنوان کارفرمای نمونه تشخیص داده شد.
او در ادامه اضافه کرد: اخیرا وقتی کارگران این کارخانه بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور خود را از شعبه ۷ تامین اجتماعی تهران پی‌گیر شدند، به وجود این مشکل در سوابق بیمه‌ای‌شان پی برده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه تامین اجتماعی باید این اشتباه را جبران کند، اظهار داشت: اگر تامین اجتماعی ۵ سال سابقه سختی کار این کارگران را باز نگردانند زمینه بازنشستگی آنان فراهم نمی‌شود و این کارگران بر خلاف قانون ناچارند چندین سال دیگر برای تکمیل سوابق خود کار کنند.
ایزدی با بیان اینکه سختی کار این کارگران مورد تایید اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی است، اظهار داشت: در حال حاضر این کارگران با وجود تصریح قانون مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد، همچنان با سوابق بیش از ۲۰ سال کار در این واحد مشغول کارند و تامین اجتماعی جبران اشتباه خود را نمی‌پذیرد.

گفتنی است، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول کارگرانی می‌شود که رشته‌های شغلیشان به نوعی برای سلامتشان مضر تشخیص داده شود. در خدمات بیمه تأمین اجتماعی برای این کارگران هر یک سال فعالیت، یک و نیم سال محاسبه می‌شود تا بتوانند پس از بیست سال کار بازنشسته شده و به این ترتیب از ادامه آسیب‌های جسمی جلوگیری شود.

بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر