کد خبر: 224300 A

فرماندار سقز:

نظام صنفی کشاورزی یکی از تشکل‌های مهم و اثرگذار در این بخش است و موجب هویت بخشیدن به کشاورزان و حفظ حقوق اجتماعی و صنفی آنان می‌شود.

علی اکبر ورمقانی در دیدار اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی کارهای کشاورزی در سقز افزود: شکل گیری این نظام، خلا قانونی موجود در حمایت حقوقی از بهره برداران این بخش را حل کرده است.

به گزارش ایلنا، وی گفت: نظام صنفی کارهای کشاورزی، امکان انتقال مناسب خواسته‌های حرفه‌ای و تخصصی کشاورزان و اعضاء را به سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و مدیران اجرایی فراهم می‌کند.

به گفته وی مسوولان دستگاه‌های دولتی باید از این ظرفیت قانونی استفاده بهینه کرده و از نظام صنفی کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی و مشاوره‌ای استفاده کنند.

فرماندار سقز با بیان اینکه ۵۸۰ نفر از ۱۴ هزار بهره بردار بخش کشاورزی شهرستان سقز عضو نظام صنفی کشاورزی هستند اظهار امیدواری کرد؛ بهره برداران بخش کشاورزی اعم از افراد حقیقی و حقوقی جهت بهره‌مندی از ظرفیت قانونی این نظام به عضویت آن درآیند.

رییس کارگروه بخش کشاورزی سقز با بیان اینکه نظام صنفی کارهای کشاورزی می‌تواند امکان خوبی برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های قابل واگذاری دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، گفت: استفاده از این پتانسیل، توسط دستگاه‌های دولتی تحولی بزرگ و اثر بخش در بخش کشاورزی فراهم می‌آورد.

وی در این دیدار از اعضای هیات مدیره نظام صنفی خواست نسبت به معرفی بهتر نظام صنفی به جامعه هدف اقدام کنند و تمام تلاش خود را برای استفاده قانونی از ظرفیت‌های نظام صنفی در راه خدمت به کشاورزان بکار گیرند.

  • دبیر :

اصل ۴۴ بخش کشاورزی جامعه حقوق دستگاه های دولتی فرماندار قانون اساسی کشاورزی صنفی نظام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر