مهدی کریمی سودرجانی

اختتامیه هفته کارآفرینی با رویکرد تحولات دیجیتال و دوران پسا کرونا در اصفهان

اختتامیه هفته کارافرینی با رویکرد تحولات دیجیتال و دوران پسا کرونا در اصفهان با حضور کار افرینان کشوری و استانی برگزار گردید . و از کارآفرینان نمونه تجلیل بعمل آمد .

مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۱۵۸۲۳۸