خبرگزاری کار ایران

گیلاس
  • مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان خبر داد:

    مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان, گفت: گیلاس را یکی از محصولات منحصر به فرد شهرستان طارم خواند و…