مهدی واحدی

  • معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی:

    استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تصویری شدن فرهنگ جامعه تاکید کرد مستندها، به وقایع، رویدادها و اخبار اعتبار و باورپذیری می‌دهند.