خبرگزاری کار ایران

انجمن مجموعه داران ایران
  • رییس انجمن مجموعه‌داران ایران:

    رییس انجمن مجموعه‌داران ایران درخصوص برگزاری نمایشگاه رضا مافی گفت: بعد از ۴۱ سال که هیچ یادی از این هنرمند مشهور…

  • رئیس کمیته گالری‌ها و خانه‌گالری‌های انجمن مجموعه‌داران مطرح کرد:

    سمایی با بیان اینکه تعیین اصالت آثار هنری در موارد متعددی از جمله خرید و فروش استفاده می‌شود، گفت: متاسفانه آثار هنری…