کودکان کار ایران

  • روز جهانی کارگر و لزوم حمایت از کودکان کار؛

    محمدمهدی سیدناصری (نویسنده و پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی) نوشت: کودکان کار بسیار مظلوم و بی‌دفاع هستند و روز جهانی کار می‌بایست فرصتی برای سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد و دولت‌ها باشد تا برای حذف کار کودک که یکی از رویاهای بشر است اقدامی اساسی و جدی صورت گیرد.

  • در راستای امور خیر خواهانه و انسان دوستانه، تیم‌های بزرگسالان و امید سپاهان به مصاف تیم منتخب کودکان کار ایران می‌روند.