هدیه خاص

  • مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

    نعمت الله ترکی گفت: شرکت‌های ذیل صندوق بازنشستگی کشوری از اموال و دارایی بازنشستگان بوده و حراست، صرفه جویی و مراقبت حداکثری از آن وظیفه اصلی ما مدیران است.

  • این تصور در جامعه وجود دارد که برای خرید هدیه خاص و شیک باید منتظر یک مناسبت ویژه باشیم تا محبت خود را اطرافیانمان و یا افراد خاص زندگی خود ابراز کنیم.