نی بر شوشتر

 • «این کارگران طی روزهای اخیر به خواسته خود رسیدند و دوره‌های ۶ ماهه‌ای که ۹ درصد سرانه درمان را پرداخته‌اند به عنوان سابقه بیمه‌پردازی محاسبه شد.»

 • صبح امروز رخ داد؛

  صبح امروز جمعی از کارگران فصلی «مجتمع کشت صنعت کارون شوشتر» در واکنش به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران تجمع کردند.

 • صبح امروز؛

  چکیده: علت این اقدام اعتراضی پرداخت نشدن حقوق ماه‌های مهر، آبان، پاداش سالیانه و عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل بوده‌ است، تا این لحظه هیچ پاسخ رسمی به کارگران داده نشده است. / شورای اسلامی کار این واحد تولیدی از پرداخت مطالبات کارگران تا هفته آینده خبر داد.

 • یک فعال مستقل صنفی در این کارخانه:

  چکبده: در مزارع نیشکر، پیمانکاران اهمیت چندانی برای آموزش کارگران پیمانی نی‌بر قائل نیستند و به همین‌دلیل نیروی کار جدید نسبت همکاران قدیمی‌خود بیشتنر در معرض حواثکار قرار دارند. / در این کارخانه کارگران نی‌بر هنوز از ابزار سنتی قمه و ساطور برای بریدن ساقه نی شکر استفاده می‌کنند.

 • امروز پس از مذاکره با دولت رخ داد:

  چکیده: اعتراض کارگران نی بر هفت تپه در واکنش به بی‌توجهی کارفرما و سایر مسئولان استانی به مطالبات صنفی‌شان است که امروز با میانجی‌گری نمایندگانی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش، این اعتراضات به طور موقت خاتمه یافته است.

 • برای دومین روز متوالی؛

  چکیده: «امروز دومین روز هفته جاری است که حدود ۶۵۰ کارگر فصلی نی بر(که به کار بریدن نی‌شکر اشتغال دارند) در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما به مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و منتظر پاسخ مسئولان این مجتمع هستند».

 • صبح امروز در شوش؛

  چکیده: ما در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و سایر حقوقی که پس از سفر سال گذشته به تهران به ما وعده داده شده بود، کار را تعطیل کردیم و با «نشستن در مزارع» منتظر پاسخگویی مسئولان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هستیم.

 • صبح امروز رخ داد:

  چکیده: «امروز دومین روز در هفته جاری است که حدود ۲ هزار کارگر فصلی که به کار بریدن نی‌شکر در مجتمع کشت و صنعت کارون شوش‌تر اشتغال دارند در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما به مطالبات صنفیشان که چندین سال است با بی‌توجهی کارفرما ومسئولان هنوز محقق نشده است دست از کار کشیده و درمقابل ساختمان اداری مجتمع کشت وصنعت تجمع کرده‌اند».

 • سه ماه پس از تجمع هفت روزه كارگران در تهران؛

  «پس از گذشت سه ماه از خاتمه تجمع هفت روزه كارگران نی‌بر در تهران بدلیل وعد‌هایی که مسئولان نهاد ریاست جمهوری در خصوص دریافت مطالبات صنفی به کارگران داده بودند، نمایندگان کارگران فصلی نی بر دو واحد تولیدی کشت و صنعت کارون شوشتر وهفت تپه همچنان پی گیر مطالبات محقق نشده خود هستند.»

 • بعد از گذشت سه ماه از برپایی تجمع هفت روزه؛

  «بعد از پایان تجمع در روز نهم بهمن ماه که برای بر طرح مشکلاتمان به تهران آمده بودیم،مسئولان کشت صنعت کارون شوشتر به بهانه جبران کسری ساعات کار در روزهایی که در تهران تجمع کرده بودیم به مشکلاتمان افزودند، و روزهای جمعه را که تعطیل رسمی است به اجبار از ما کار می‌خواهند.»