نوشیدنی‌های اسپرسودار

  • امروزه کافی شاپ‌های مختلف با انواع منوهای متنوع در اکثر شهر‌ها دیده می‌شوند. با ورود به هر کافی شاپ با جزئیات ناشناخته زیادی مانند انواع نوشیدنی‌ها و انواع فعالیت‌ها و پوشش‌هایی که افراد مشغول در کافه دارند، مواجه می‌شویم.