معاون روابط کار

 • معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:

  رعیتی فرد گفت: در حال تلاش هستیم با برگزاری آزمون‌‌های مختلف، دامنه مشاورین طراحی مشاغل را برای حضور متخصصان حوزه طبقه‌بندی مشاغل گسترده‌تر کنیم.

 • معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

  علی حسین رعیتی فرد گفت: برای رسیدن به هدف کاهش خطرات ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی نیازمند همراهی سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در سراسر کشور هستیم.

 • معاون روابط کار:

  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست ویدیو کنفرانسی با مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات کل روابط کار با اشاره به پیشنهاد همکاران استانی برای تشکیل شورای سازش اظهار امیدواری کرد؛ این با استفاده از ظرفیت‌هایی که در استان‌ها داریم این موضوع محقق شود.

 • عضو کارگری شورایعالی کار:

  از ابتدای سال بدون توجه به رفت و آمد دولت‌ها، فقط دو جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با موضوعات متفرقه و به زعم بنده خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین جلسه سه جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از آغاز به کار این دولت گذشته؛ در واقع پنج ماه است که هیچ جلسه‌ای نداشته‌ایم.