ماموران ناجا

  • پس از بررسی‌؛

    مرکز اطلاع رسانی پلیس تخریب منزل مسکونی توسط ماموران ناجا را تکذیب کرد.

  • سردار اشتری:

    فرمانده نیروی انتظامی گفت: در آموزش‌ها تاکید شده که روش‌های برخورد و بکارگیری سلاح باید طبق قانون باشد، اما شاهد برخی مشکلات در این زمینه هستیم، از این رو معاضدت قضایی از همکاران باید انجام شود تا دچار مشکل نشوند و خدایی ناکرده تیغ ماموران ما کند نشود.