فرمانداری تبریز

  • با حکم استاندار آذربایجان شرقی؛

    استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، بهروز مهدوی را به سمت سرپرستی فرمانداری تبریز منصوب کرد.

  • با حکم استاندار آذربایجان شرقی؛

    با حکم استاندار آذربایجان شرقی، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تبریز منصوب شد.

  • پس از کش و قوس فراوان:

    معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی از انتخاب علیار راستگو فرماندار سابق مرند به عنوان فرماندار تبریز خبر داد.