شهرک امیرالمومنین

  • شهرک امیرالمومنین (ع) در شمال شهر پاکدشت واقع شده و قریب به دو دهه است که مالکان این اراضی به انتظار جواز ساخت نشسته‌اند. بازدید سید ابراهیم رئیسی برای اولین بار از این پروژه و دستور پیگیریِ مسئله، ظرف مدت یک ماه، مالکان این اراضی را امیدوار کرده است.