شرکت‌های توانبخشی بهزیستی

  • ۸ ساعت توانبخشی در خانه‌های مردم برای ماهی ۷۰۰ هزار تومان!

    زنان «طرح توانبخشی مراقبین در منزل» برای ماهی ۷۰۰ هزار تومان از این خانه به آن خانه می‌روند؛ حتی گاه از شهر به روستا می‌روند. بین این زن‌ها که در گوشه‌گوشه شهر و حتی در روستاهای دور و نزدیک به خانه‌های مردم می‌روند و معلولان آنها را تیمار می‌کنند، هیچ تمایزی از نظر مدرک تحصیلی و سطح سواد قائل نمی‌شوند؛ به آنها گفته‌اند فقط مدرک دیپلم شما برای ما مهم است.