سعید مقدم

  • مترجم رمان "تصرف عدوانی" در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

    سعید مقدم (مترجم رمان «تصرف عدوانی» معتقد است اگر زمینه فراهم شود در ایران هم نویسندگانی خواهیم داشت که با شفافیت درمورد زندگی احساسی انسان ادبیات داستانی و هنری خلق کنند.