رئیس انجمن صنفی مخابرات گیلان

  • کارگران مخابرات گیلان می‌گویند: افرادی که پیگیرِ کار ما هستند، در مورد شرایطِ کار و حقوقِ دریافتیِ ما حقیقت را نمی‌گویند. اینکه ما مشکل بیمه داریم و حقوقمان ناچیز است را نه تنها به اطلاعِ مسئولانِ بالا دستیِ نمی‌رسانند بلکه تمام تلاش خود را می‌کنند تا وضعیتِ ما را بهتر از آن چیزی که هست، نشان دهند.