دکتر ماکان آریا پارسا

  • دکتر ماکان آریا پارسا فردی است که با وجود سختی هایی که در زندگی داشته است توانسته در حال حاضر به یکی از کارآفرینان برتر ایرانی تبدیل شود. ایشان در حال حاضر عضو هیئت امنای کارآفرینی استان اصفهان است که با ایجاد چندین کسب و کار مختلف در ایران بخش کوچکی از معضل بیکاری کشور را برطرف کرده است. اگر می خواهید ماکان آریا پارسا به طور کامل بشناسید این گزارش زندگینامه او را با دقت بخوانید.