حضور امدادگران هلال احمر در پایگاههای ثابت و فصلی لرستان