حداقل حقوق 1402

 • در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛

  رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر واقعا اقتدار تولید وابسته به اقتدار کارگران است، فریز مزدی کارگران بدونِ توجه به افزایشِ روز افزونِ نرخ تورم، خلافِ اهداف تعیین شده است. این نشان می‌دهد که دولت به دنبال اجرای منویات رهبری نیست. تصمیمات آن‌ها به نفع طبقه پولدار و به ضرر اقشار زحمت کش جامعه است.

 • رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه گارگری گفت: این چه منطقی است که حقوق به ریال اما تمام هزینه‌ها به دلار است؟ دلیلِ رسیدن به چنین وضعیتی دولت است و تا دولت در سیاستهای خود بازنگری نکند، نه وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد و نه نرخ تورم پایین می‌آید.

 • ایلنا گزارش می‌دهد؛

  فریز مزدیِ و به تبعِ آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایلِ فرارِ نیروی کار به خصوص نیروی کارِ متخصص از بنگاه‌های تولیدی است. کارگرِ متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد و یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمز ارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه‌ی واضحی از چنین وضعیتی است.

 • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

  رئیس اتحادیه کارگران قرادادی گفت: همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیداتِ داخلی داشتیم اما کسی نگفت از این افزایشِ قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردنِ دستمزدِ کارگران را رویه‌ی خود کردند، بی‌آنکه به عواقبِ خطرناکِ چنین تصمیماتی بیندیشند.

 • در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛

  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: طبقه‌ی کارگر و بازنشسته امروز درگیرِ فقر مطلق هستند و این زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی نیست. ظرفِ یک سال و نیم گذشته فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد رسیده است و این نتیجه‌ی سیاستهای دولت در افزایش حقوق است که سبب فقیرتر شدنِ کارگر شده است.

 • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

  نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: رسیدن به رشد تولید بدونِ توجه به حداقل حقوق کارگران امکان‌پذیر نیست، چراکه کارگران اولین و مهم‌ترین عامل تولید هستند. دستمزدی که شورایعالی کار تعیین کرده لطمه به مهم‌ترین عامل تولید می‌زند و جلوی رشد تولید را می‌گیرد.

 • بیات:

  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی گفت: نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار برای پذیرشِ ۲۷درصد افزایش دستمزد در فشار بودند و حتی اگر امضا نمی‌کردند مصوبه با رأی اکثریت تصویب می‌شد.

 • در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛

  دبیرکل خانه کارگر گفت: تشکیلات خانه کارگر از همان روز اول فرودین، جلسه‌ی کارشناسی تشکیل داد و قرار شد از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. ممکن است لازم باشد که تک تکِ اعضای خانه کارگر به خصوص بازنشستگان بعدا دادخواست تنظیم کنند و ما را در این راه یاری کنند.

 • در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛

  دبیر کل خانه کارگر گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم.

 • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

  رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: نه کارفرما گرایش به سمت انجام کارهای تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانه‌ها می‌شود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاستهای دولت‌ها در زمینه‌ی دستمزد است.