بخشودگی دیرکرد جرایم

  • مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان خبر داد:

    مدیرعامل بانک کشاورزی استان سمنان از رشد ۲۱ درصدی تعداد افراد برخوردار از تسهیلات بانکی حوزه کشاورزی در استان سمنان خبر داد و افزود: مقدار تسهیلات در سال زراعی جاری از لحاظ ریالی ۸۷ درصد رشد داشته است.