ایرانیان باستان

  • به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس؛

    اشکان زارعی (فعال میراث‌فرهنگی) به خجستگی دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس یادداشتی با محوریت «جایگاه ایرانیان باستان در جزیرةالعرب» نوشت.