امیرحسین اسفندیار

  • کاپیتان تیم والیبال جوانان ایران درباره اینکه اشتباهات فردی بازیکنان ایران مقابل ایتالیا زیاد بود، تصریح کرد: در بعضی از لحظات بازی امتیازاتی را روی اشتباهات فردی خودمان از دست دادیم اما بازی با ایتالیا تمام شده و باید با آنالیز نقاط ضعف تیم را رفع کنیم.