«بی ام دبلیو»

  • در پی سیاست های جدید خودروسازی :

    در پی کاهش سهام شرکت «بی ام دبلیو» و همینطور افزایش انتظارات از این شرکت برای تولید خودروهای الکتریکی مدیرعامل این شرکت استعفا کرد.