#گرگان

  • وزیر علوم:

    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از پایلوت پلنت صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: دانشگاه باید به عنوان واحد تحقیق و توسعه صنایع مختلف عمل کرده و در جهت رفع چالش‌ها و مشکلات آن‌ها اقدام کند.